Tag Archives: Vifon Tứ Quý Mì Ga Ngu Vi Chicken Flavor Instant Noodle

#426: Vifon Tứ Quý Mì Ga Ngu Vi Chicken Flavor Instant Noodle

So here’s another of the Vifon Tứ Quý packs I got on my birthday. Chicken eh? Sounds basic… Hmmm. ...see full post